دفترچه تلفن

 

   دفترچه تلفن مدیریت منابع انسانی،اداری و پشتیبانی
برای تماس با شماره ­های داخلی از خارج دانشگاه به اول شماره داخلی 3339 اضافه نمایید.

( (شماره داخلی)3339 -0411 )      شماره نمابر      33342599     

                                                                                                                  

  

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

1

خان ماکو

کامران

مدیر منابع انسانی،اداری و پشتیبانی

3412 3414

33344276

2

مجربی

احد

معاون امورکارگزینی و رفاه

3414

 

3

رحیم بخش خیابانی

محمد

معاون امور پشتیبانی

3401

 

4

سودی

علی رضا

مسئول دفتر

3412

3414

33344276

5

فرد قراملکی

حمید

مسئول دبیرخانه

3409

 

6

اوجاقی

میرداود

رئیس اداره پشتیبانی

3411

 

7

سیاحی

حسین

مسئول حسابداری

3428

 

8

آفتابی

عزیز

کمک حسابدار

3406

 
10 مرتضی زاده

معصومه

کارشناس مسئول انفورماتیک 3477  

11

راه نو

خلیل

رئیس اداره کارگزینی غیر هیات علمی

3405

 

12

زرینه بافی

علیرضا

کارشناس امور اداری

3424

 

13

مطلق العنان

مهرداد

کارشناس امور اداری

3405

 

14

مقدم نیا

سیما

کارشناس امور اداری

3451

 
15

سلمانی

رضا

رییس اداره کارگزینی هیات علمی

3410

 

16

حیدرزادگان

لیدا

کارگزین کادر هیات علمی

3410

 

17

جبارزاده

ام البنین

کارگزین کادر هیات علمی

3410

 

18

جنتی

حسن

رئیس اداره بازنشستگی و رفاه

3402

 

 

19

بلوچی

مهدی

کارگزین مسئول  امور بیمه

3415

 

20

آسوده خیال

محمود

کارشناس امور رفاهی

3427