فرآیندها

تعداد بازدید:۲۳۶۲

فرآیندهای مربوط به کارگزینی غیر هیئت علمی

  1. فرآیند ارتقاء رتبه شغلی(فرم های ارتقاء رتبه)
  2. فرآیند اعمال مدرک تحصیلی بالاتر
  3. فرآیند شروع بکار
  4. فرایند صدور احکام کارگزینی افزایش سالانه
  5. فرآیند صدور گواهی اشتغال بکار
  6. فرایند مرخصی استعلاجی مشمولین قانون تامین اجتماعی
  7. فرآیند نقل و انتقالات اعضای غیر هیات علمی

 

آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۹۸