تسهیلات رفاهی

تعداد بازدید:۱۶۱۸۰

مشخصات مراکز اقامتی زیر مجموعه وزارت علوم در دانشگاههای کشور

تسهیلات هتل سه ستاره آران برای همکاران دانشگاهی ۱۰/‏۹/‏۹۴ (گالری تصاویر)

تسهیلات استخر پیام برای همکاران دانشگاهی

تسهیلات خدمات بهداشتی و درمانی

تسهیلات مهمانسرای دانشگاه بابلسر (گالری تصاویر)

مرکز آموزش عالی استهبان

تسهیلات رفاهی دانشگاه مازندران

تسهیلات رفاهی ساتراپ پرواز-پیک سفر

تسهیلات رفاهی بیرجند

تسهیلات رفاهی تبریز

تسهیلات خزرآباد مازندران

تسهیلات خوابگاه دانشجویی قم

تسهیلات دانشگاه فردوسی مشهد

تسهیلات دانشگاه کاشان

تسهیلات دانشگاه کرمانشاه

تسهیلات مشهد

مهمان سرای شهرضا اصفهان

مهمان سرای دانشگاه زنجان

مهمان سرای یزد

مهمان سرای دانشگاه ایلام

تسهیلات رفاهی پارسیان

تسهیلات رفاهی  آهوان1                                        فرم درخواست اقامتی آهوان1

تسهیلات رفاهی  آهوان2                                         فرم درخواست اقامتی آهوان2

تسهیلات رفاهی  بیمه تجارت نو

تسهیلات رفاهی همدان

تسهیلات رفاهی اصفهان

تسهیلات رفاهی مجتمع آبدرمانی سبلان

تسهیلات رفاهی پزشکی

تسهیلات رفاهی خودرو

تسهیلات رفاهی آموزش زبان

تسهیلات رفاهی پردیسان مشهد

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۷