اداره باغبانی و فضای سبز

تعداد بازدید:۱۷۶۶

نام :اسماعیل

نام خانوادگی :محمدی

شرح وظایف اداره فضای سبز

 

 

- نظارت مستمر در آبرسانی توسط قنوات دانشگاه.

- نظارت بر پرورش و تهیه گل و گیاه جهت استفاده در محوطه و مراسمات.

- نظارت بر وظایف محوله پیمانکاران طرف قرارداد در امور فضای سبز و تایید صورت وضعیت ماهانه و گزارش به مقام مافوق.

- پیش بینی و تهیه لیست احتیاجات اداره باغبانی و فضای سبز.

- احداث و کاشت محل های مشخص شده.

- ارائه نظرات در جهت بهبود کمی و کیفی فضای سبز دانشگاه

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳