آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم ارزیابی سطح مدیریتی پایه - رئیس اداره و کارشناس مسئولفرم های کارگزینی غیرهیات علمی
فرم ارزیابی سطح مدیریت میانی -مدیر و معاون مدیرفرم های کارگزینی غیرهیات علمی
فرم ارزیابی کارشناس و کاردان و سایر مشاغلفرم های کارگزینی غیرهیات علمی
شیوه نامه ارتقاءرتبه اعضای غیر هیات علمیفرم های کارگزینی غیرهیات علمی
جدول امتیاز دهی ارتقاءرتبهفرم های کارگزینی غیرهیات علمی
فرم عضویت جدید، افزایش، کاهش و انصراف بیمه درمان تکمیلیبیمه درمان تکمیلی
فرم درخواست برقراری کمک هزینه مهدکودک کارکنانفرم های کارگزینی غیرهیات علمی
درخواست برقراری / افزایش کمک هزینه اولاد و ......فرم های کارگزینی غیرهیات علمی
فرم تسویه حسابفرم های کارگزینی غیرهیات علمی
ارزیابیمقررات آموزشی
فرم ارتقاء رتبهفرم های کارگزینی غیرهیات علمی
دستورالعمل ارزیابیفرم های کارگزینی غیرهیات علمی
فرم گزارش شش ماهه طرح سربازی هیئت علمیفرم های کارگزینی هیات علمی