وظایف امور بیمه

تعداد بازدید:۳۳۵۴

وظایف امور بیمه

عقد قرارداد بیمه تکمیلی برای کلیه اعضای شاغل

اعمال تغییرات ماهانه اعضای بیمه تکمیلی و اعلام اسامی به مدیریت مالی دانشگاه

حضورنماینده بیمه در دانشگاه به منظور بررسی پرونده ها و پاسخگویی به اعضاء

عقد قرارداد بیمه عمربرای کلیه اعضای شاغل و بازنشسته دانشگاه و دریافت غرامت آن

کتابت کمک هزینه ازدواج و فوت برای واجدین شرایط برای کلیه اعضای شاغل ، بازنشسته و مستمری بگیران

بازنشستگان و مستمری بگیران تعویض ، ابطال ، صدور اولیه و المثنی دفترچه خدمات درمانی کلیه اعضای شاغلین

ذخیره ویا بازخرید مرخصی های هیات علمی که دارای سوابق اجرایی دارند

با استقرار نماینده بیمه در دانشگاه ارائه تسهیلات بیمه خودرو

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۳۹۷