کارگروه پشتیبانی و تدارکات

تعداد بازدید:۱۵۲۳

 

                                                                محمد رحیم بخش خیابانی            

    معاون امور پشتیبانی

تلفن ثابت 33393401-041


 


میر داود اوجاقی

 رئیس اداره پشتیبانی

تلفن ثابت 33393411-041

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۳۹۷