وظایف ‌مدیریت‌ منابع‌انسانی٫‌ اداری و پشتیبانی

تعداد بازدید:۷۴۷۲

 

اهم وظایف مربوط به مدیریت منابع انسانی ، اداری و پشتیبانی- تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای اداری در سطح دانشگاه.


- اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.


- تهیه و تنظیم آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط براساس ضوابط ومصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تائید.


- مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری.


- مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری مدیریت بودجه ،تشکیلات تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه.


- برنامه ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آن‌ها اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی .


- ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه


- انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشوربا هماهنگی کامل واحد های ذیربط.


- نظارت در انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحد های مختلف  .


- تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مزبور.


- برنامه ریزی و نظارت بر روش‌های مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه.


- نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم.


- همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف ، نمودار و پست‌های سازمانی دانشگاه با مدیریت بودجه ، تشکیلات ، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه.


- نظارت بر امور حضور و غیاب ، طرح تمام وقت، اضافه کاری و انتصاب کارکنان (هیات علمی و غیرهیات علمی).


- مشارکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم.


-رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.


- نظارت بر امر ارزشیابی واحد های تابعه .


- همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان‌ها ، اموال و تأسیسات.


- شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.


- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

 

آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۳۹۶