معرفی‌مدیر‌منابع‌انسانی ، اداری و پشتیبانی

تعداد بازدید:۴۵۵۳

 

                                                               


نام ونام خانوادگی: کامران خان ماکو

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مدیریت اجرائی

تلفن تماس :33393414  - 041

      33393412 

آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸