انفورماتیک

تعداد بازدید:۲۰۷۴

 نام و نام خانوادگی : معصومه مرتضی زاده

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :سیستم های کامپیوتری

تلفن تماس :33393477 - 041

 

 

    · ایجاد و تصحیح کارتابل  اداری برای همکاران در نرم افزار اتوماسیون اداری ، ودادن دسترسی های لازم طبق مقررات

    ·ایجاد و تصحیح دسترسی منوی اداری برای همکارانی که در نرم افزار اتوماسیون اداری ، دارای کارتابل اداری هستند ودادن دسترسی لازم برای مشاهده حکم پرسنلی


· تعریف امضاء برای صاحبان امضاءدر اتوماسیون
· تعریف امضاء الگوهای نامه در اتوماسیون


· ارسال پیامهای مربوط به مدیریت منابع انسانی در اتوماسیون

 

    ·مدیریت و بروزرسانی وب سایت مدیریت منابع انسانی در اتوماسیون


·  ایجاد دسترسی جهت صدور درخواست مرخصی و گزارشات مربوط به آن  در نرم افزار اتوماسیون اداری

     ·  ایجاد دسترسی جهت صدور درخواست ماموریت و درج  گزارشات مربوط به آن  در نرم افزار اتوماسیون اداری


·  تعریف انواع  مرخصی برای همکاران طبق آیین نامه وتعریف امکان استفاده آن برای همکاران
 

         · تعریف تقویم کاری  و گروه های کاری و گروه های کسر کاری و گروه های اضافه کاری ساعت کاری  کارکنان                                                                      

      ·  تعریف افراد به دستگاههای حضور وغیاب و نیز امکان گزارش گیری گزارشات مربوط به ورود و خروج برای مسئولین مربوطه                                                                       

آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸