معرفی معاون کارگزینی و رفاه

تعداد بازدید:۳۴۰۷


نام و نام خانوادگی :  احد مجربی تبریزی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت اجرائی

شماره تماس :33393414-041
 

 

آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸